Kilim Gazetesi
HV
05 HAZİRAN Pazartesi 08:46
Advert
onwin yeni giriş canlı bahis siteleri bahis siteleri

Peygamberimiz ve Gençlik

Dr. Bilal Doğan
Dr. Bilal Doğan
Giriş Tarihi : 31-05-2022 20:15

Gençlik, insan ömrünün en kıymetli hazinesi, hayat mevsiminin baharıdır.

Kur’an’da Rum suresi, 54. ayette insanın üç evresi yani küçüklüğü, gençliği ve ihtiyarlığı anlatılırken gençlik yıllarının beden ve ruh olarak insanın en güçlü zamanı olduğu ifade edilir.

Enbiya suresi, 51-70 ayetlerde Rabbimiz İbrahim peygamberin, Yusuf suresi; 24-35 ayetlerde Hz. Yusuf’un, Kasas suresi; 23-35 ayetlerde Musa (AS) ve Şuayip peygamberin kızlarının, Kehf suresi; 22-26 ayetlerde Tarsus’taki Ashabı Kehf’in ve nihayet Meryem suresi, 12-23 ayetlerde de Hz. İsa ve annesi Hz. Meryem’in örnek ve sade gençliğini anlatır bize ki, bunlardan ibret alalım diye.

Bütün bu ilahi güzellikleri örnek alan Efendimiz de çok güzel ve ahlaklı bir genç idi. Gençleri de çok severdi. Peygamberimiz gençlik yıllarında o ilkel dönemin adaletten yoksun, ahlaksız, hayat tarzından uzak durmuştur. Cahiliye putperestliğini benimsememiş, putlara yapılan törene katılmamış ve putlara kesilen hayvanın etinden de yememiştir. 

Gençliğinde ticaretle uğraşmış aile servetini harcayan genç olmamıştır. Toplumsal olaylarda rol almış erdemli gençlik derneğine üye olmuş, Kâbe tamirinde çalışmış ve Hacer-ul Esvedin yerine konulmasında hakemlik yapmış ve Araplar arasında bitmek bilmeyen kabile savaşlarında barış elçisi olmuştur.

Gençliğinde uygunsuz eğlencelere katılmamıştır. Daha 22 yaşında iken en güvenilir genç unvanını almıştır. Dul, zengin ve güzel bir kadın olan Hz. Hatice ile bu güvenden dolayı ortak ticaret yapmıştır. Aslında bütün peygamberlerin ilk ve zor görevleri de hep gençlik yıllarında olmuştur.

Peygamberimizin yanında olan ilk Müslümanların çoğu da 30 yaş altı gençlerden oluşmakta idi.

Hz. Ali 10, Abdullah b. Ömer ve Ubeyde b. el-Cerrah 13, Ukbe b. Amir 14, Cabir b. Abdullah ve Zeyd b. Harise 15, Abdullah b. Mesud, Habbab b. Eret ve Zubeyr b. Avvam 16, Talha b. Ubeydullah, Abdurrahmn b. Avf, Erkam b. Ebi'l-Erkam, Sa'd b. Ebi Vakkas ve Esma bint Ebî Bekr 17, Muaz b. Cebel ve Musab b. Umeyr 18, Ebû Musa el-Eşari 19, Cafer b. Ebî Talip 22, Osman b. Huveyris, Osman b. Affan, Ebû Ubeyde, Ebû Hureyre ve Hz. Ömer 25-30 yaşlarındaydılar. Onunla savaşa gidenlerin çoğu da gençlerden oluşuyordu.

Efendimiz gençlere çok güvenir, onlarla önemli konuları istişare eder ve onlara makam ve görevler vererek sorumluluk üstlenmelerini sağlardı. Üsâme b. Zeydi, 19 yaşında Suriye ordusu başkomutanı yapmıştı.

Câfer b. Ebî Tâlib, Habeşistan’da Necâşî’nin huzurunda ‘Ey Hükümdar! Biz Cahil kavimdik; putlara tapar, ölü hayvan eti yer, fuhuş yapar, alkol alır, kumar oynardık. Akrabalık bağlarına uymaz komşumuza kötülük eder, güçlü zayıfı ezerdi.’ şeklindeki konuşmasıyla sözcülük yaptığında henüz 17 yaşında bir gençti. Ve Habeş kralını ikna etmiş Müslümanlara serbestlik almıştı.

Mekke zengini ve yakışıklısı genç Mus’ab b. Umeyr, Müslüman olup Peygamberimiz tarafından öğretmen yapıldığında 21 yaşındaydı. Uhudda da şehid düşmüştü. Peygamberimiz, Mekke fethinde 20’li yaşlarındaki Attâb bin Esîd’i Mekke’ye vali tayin etmişti ki, bu genç henüz o zaman Müslüman bile değildi.

Zeyd b. Sabit Tebükde ordu komutanı iken 20, Peygamberimiz öldüğünde Kur’an-ı toplama ve çoğaltma komisyonuna başkanlık ettiğinde de 21 yaşında bir delikanlıydı. Genç Selmani farisi Hendek savaşının en önemli komutanı olduğunda aynı yaşlardaydı. Dinin en önemli kaynağı Kuran ve sünneti bize genç sahabeler ulaştırmıştır. Peygamber vahiy kâtiplerini gençlerden seçmiştir. İslam’a davet mektuplarını gençlere yazdırmıştı. Gençleri yabancı dilleri öğrenmeye teşvik etmişti. Görüldüğü gibi İslâm, Peygamberimizin rehberliğinde ve genelde gençlerin heyecan ikliminde yayılmıştır. Efendimiz, ‘Gençlikte öğrenilen ilim taş üzerine yazılan yazı, yaşlılıkta öğrenilen ilim ise su üzerine yazılan yazı gibidir’ sözü ile de gençliğin önemini hadisinde bir defa daha ortaya koymuştur.

Gençlere müsamahalıydı. Zina izni isteyen genci; ‘birisi senin annenle, kız kardeşinle zina etse hoşuna gider mi gitmez değil mi’ diyerek onu ikna etmesi buna en açık örnektir. Bazı hadislerinde de gençlere tavsiyelerde de bulunmuştur. ‘Allah, gençliğin itaatle geçiren ve günahtan vaz geçen genci sever"

"Kıyamet günü Ömrünü nerede tükettiği, gençliğini nerede geçirdiği sorgusu önemlidir’

"İhtiyara ikramda bulunan gence, Allah ikram edecek kimseler hazırlar."

Bir büyüğümüz şöyle buyurur; Aslında bir milletin geleceğini önceden görmek, keramet değildir. O milletin gençlerinin enerjilerini nerde tükettiğine bakmak yeterlidir. Gençliğin hayat tarzı milletin geleceğini gösteren bir ayna gibidir. Eğer milletin gençleri, güçlerini iyilik yolunda harcıyorsa, o millet gelecek vad eder.

Muhammed İkbâl de diyor ki: ‘Bir milletin asıl sermayesi; para, gümüş, sanayi ve altın değil; imanlı sağlıklı, çalışkan ve çevik evlâtlarıdır’ Unutmayalım ki, bu güzelim İstanbul’u fetheden II. Mehmet Fatih de o zaman cihan imparatoru iken 21 yaşında idi. Bize düşen gençlik için top yekûn örnek bir birlikteliktir.

Ne demiş atalarımız. Bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek tok oluruz.

Hoşça kalınız

YORUMLAR