DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Doğan Tufan
Doğan Tufan
Giriş Tarihi : 16-10-2021 21:19

Batı Trakya’da Yunan Zulmü Devam Ediyor!

Türkiye’nin yanı başında, bir AB ülkesi olan Yunanistan'da soydaşlarımıza uygulanan mezalimi seyretmeyi bir tarafa bırakalım haberimiz dahi olmuyor. Milli konulardan habersiz siyasetçiler kendi koltuklarını, çıkarlarını düşünmekten, Bizans entrikaları oyunlarıyla oynamaktan dışarıya bakmaya vakit bulamıyorlar. Bu milli konuyu haftalardır duymadık, okumadık. Milli hassasiyetlerimiz, ile ilgili duyduğumuz konular sıralaması tamamen altüst olmuş. Orada yanı başımızda kardeşlerimiz, soydaşlarımıza zulüm var sesiz ve bihaber kalıyoruz. Kafamızı kumdan çıkaralım, gözümüz kulağımız Yunanistan üzerinde olmalı.

Yeni Hedef Seçilmiş Müftü İbrahim Şerif Oldu

Batı Trakya Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif'e, 2017 yılında Gümülcine’de düzenlenen toplu sünnet etkinliğine katıldığı için “makam gaspı” suçlamasıyla, Selanik'te, 7 Ekim 2021'de dava açılıyor. Yunanistan türlü bahanelerle soydaşlarımız üzerindeki baskıyı artırması ve Türklere uyguladığı asimilasyon ve baskı politikalarını şiddetlendirmesi dikkat verilmesi gereken bir meseledir.

Batı Trakya Türkleri ifadesi, Türk-Yunan nüfus mübadelesi dışında tutulmuş ve bugün Yunanistan’a bağlı olan; Dedeağaç, Rodop, İskeçe, Dimetoka, Simavna, Gümülcine kentlerinde yoğunluklu olarak yaşayan Türk halkını tanımlamaktadır. Bugün Yunanistan’daki konumları 24 Temmuz 1923 yılında imzalanan Lozan Anlaşmasına göre şekillenmiş Batı Trakya Türkleri, Türk kimliğini kaybetmektedir. Yunanistan’daki müftü seçimleri ise 1991 yılına kadar 1920’de Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında imzalan Atina Anlaşmasına göre yapılmaktaydı. 1991 yılında ise Yunanistan bu anlaşmayı feshederek hukuksuz ve haksızca müftüleri kendi atamaya başlamıştır.

Lozan Anlaşması kapsamında; Müftüleri seçme, eğitim kurumları açma, vakıf işletme, eşit vatandaşlık gibi özerk davranma imkânı sunulmuştur fakat Yunanistan Devletinin diktatörvari tutumları ve iç hukuk düzenlemeleri nedeniyle Batı Trakya Türkleri sahip olmaları gereken haklardan mahrum bırakılmaktadır. Bu yasadışı uygulamalardan en sonuncusu ise seçilmiş Müftü İbrahim Şerif’in mağdur edilmesiyle gerçekleşmektedir.

Diğer yandan; Ülkedeki Türk kimliğinden ve Türk varlığından rahatsız olan Yunanistan daha önce de tabelalardaki Türk ibaresini kaldırmıştı. "Türk Azınlık Ortaokulu" gibi isimler yerini "Azınlık Ortaokulu"na bırakmıştı. Bununla da yetinmeyen Yunanistan, "Azınlık Ortaokulu" ibarelerini "Müslüman Ortaokulu" şeklinde değiştirmeye gayret etmektedirler. Bunu yapmalarındaki amaç ülkelerinde Türk azınlığı olmadığını Müslüman azınlık olduğunu iddia ederek Lozan Antlaşması'nın azınlıklara tanıdığı hakların ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. Yunanistan'ın 11 sene önce azınlık okullarına gönderdiği genelgede "Müslüman Okulu" ibaresini kullanmış olması geçtiğimiz günlerde alınan kararın anlık bir karar olmadığını aksine sistematik bir planın sonucu olduğunu göstermektedir. Yunanistan bir yandan Lozan Antlaşması'nın kendisine yüklediği yükümlülüklerden kurtulmaya çalışırken diğer taraftan da Türk Azınlık okullarını yetersiz öğrenci sayısı gibi gerekçelerle kapatarak Batı Trakya Türkeri’nin haklarını sınırlamaktadır. Günümüzde Rodos ve İstanköy'de hiç Türk okulunun kalmaması da yine Yunanistan'ın hukuksuz tavrının bir sonucudur. 1947'den önce Rodos'ta 10 tane Türk okulu vardı. Ancak 1947'de ada Yunanistan'a devredilince bu okullar bir plan ve program dahilinde kapatıldı. Kapatılan bu okulların Türk öğretmenleri de zorunlu olarak emekli edildi.

İstanköy'deki Türk çocukları ise Yunan okuluna gidip Yunanca ders almaktadır. Ayrıca Yunanistan bu çocukları din dersinden de muaf tutarak dinlerini öğrenmelerini de engellemektedir. Yunan okulundan yetişen bu nesiller Türkçe bilmemelerine rağmen asimilasyon neticesinde son derece iyi Yunanca konuşmaktadır. Yunanistan bu hukuksuz uygulamalarıyla sadece Lozan Antlaşması ile azınlık haklarını garantiye alan diğer uluslararası antlaşmaları ihlal etmemektedir aynı zamanda kendi iç mevzuatını da ihlal etmektedir. Yunan mevzuatına göre bir okulun kapatılabilmesi için okulun encümen heyetinin de rızasını almak gerekmektedir. Ancak kapatılan Türk azınlık okullarının encümen heyetlerinin rızası alınmadığı bu kapatma işlemleri Yunan mevzuatına da aykırı olduğu bilinmektedir.

Yunanistan hakkında Batı Trakya Türk azınlığına uyguladığı asimilasyon ve baskı politikası sonucunda AİHM tarafından 3 kez ihlal kararı verilmiştir fakat Yunan Devleti haksız ve hukuk tanımaz uygulamalarına devam ederek seçilmiş müftü İbrahim Şerif’i hedef almaya devam etmektedir. Batı Trakya’daki 120 bin Türk’ü yok saymaya devam eden Yunanistan, Medreselerdeki encümen heyetlerine gayrimüslimler atayarak Türk azınlığın dini, kültürel ve kimlik haklarına olan saldırısını her alana yaymıştır.

Tüm Türk Milleti ve Avrupa Birliği'ndeki Müslümanların da temel konusu haline gelen Batı Trakya Türklerinin yaşadığı zulmü TÜRK DEGS Başkanı (M) Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı da sıklıkla gündeme getirmiştir.

Katıldığı birçok yayında; "Batı Trakya sorununu, insanlık dışı sorunu dile getirmek lazım. Lozan Barış Antlaşması yırtılıp atılıyor, bütün hükümleri yok ediliyor. Bunları dünya kamuoyuna anlatmamız lazım. Bizim kamu diplomasisi yapmamız lazım. İngiltere, ABD ve Almanya'ya etki etmemiz lazım." diyerek soruna yönelik çözüm haritası ve dikkat sunan Cihat Yaycı, 8 Ocak 2021 Tarihinde Saygı Öztürk'e verdiği mülakatta Batı Trakya Türklerinin uğradığı baskı ve zulme değinmiştir. Ayrıca Cihat Yaycı; “Baskı politikaları sonucu çok acı ama 25-30 yıl sonra Yunanistan'da Türk kalkmayacak. Aldıkları yeni kararlarla Batı Trakya'da bulunan Türk azınlığı yok sayılıyor. Türk ve Müslüman azınlık okulları vardı. Önce ‘Türk'ü kaldırdılar. Yılın son haftasında da okullardaki ‘Azınlık' sözcüğünü kaldırdılar. Türkçe yasaklanıyor. Lozan'da alınan azınlık hakları bitiyor. Lozan, ayaklar altına alınıyor. Lozan Antlaşması'yla hakları garantiye alınmış olan soydaşlarımızın Yunanlılar tarafından önce Türklükleri silindi, sonra azınlık oldukları. Kala kala ‘Yunanlı Müslüman!' oldular. Yunanlıların bu hukuk tanımazlıklarını dünya duymalı.” ifadelerini kullandı.

Ocak 2021 Tarihinde açıklamalarına devam eden Cihat Yaycı: "Batı Trakya sorununu dile getirmek lazım. Azınlık kelimesini artık kaldırdılar, Müslüman olarak adlandırmaya başladılar. Yunanistan, Lozan Barış Antlaşması'nın hükümlerini saymıyor, dikkate almıyor." İfadeleriyle Batı Trakya Türklerine desteklerini sunmuştur. Son günlerde Türk-Yunan tarafları arasında gerçekleştirilen İstişare görüşmeler bağlamında da değerlendirilebilecek öneri ve öngörülerde bulunan Cihat Yaycı; “Batı Trakya’da Türklerin durumunu müzakere edelim. Atina’da neden camileri açmıyorsun? Bunları müzakere edelim ama anlaşmalara riayet etmemeni ve bunu talep olarak dayatmanı müzakere edemem demek lazım.” Değerlendirmesiyle, ilgili makamlara önerilerde bulunmuş ve Batı Trakya Türkeri’nin yaşadığı zulme dikkat çekmiştir!

Yunanistan her alanda olduğu gibi Batı Trakya’da da hiçbir uluslararası hukuk kuralını ve gerekliliğini umursamamaktadır. Doğu Akdeniz’de haksız ve hukuksuz uygulamalara öncülük eden Yunanistan, Batı Trakya’da da Türk azınlığa her türlü zulmü uygulamaktadır. Yunan zulmünün son halkasına eklenen seçilmiş müftü İbrahim Şerif’in ve Batı Trakya Türklerinin her zaman yanında olacağımızı bildirmekten onur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin de tüm gücü ile bu haksızlığa ve zulme karşı duracağına inancımız tamdır!

NELER SÖYLENDİ?
@
Doğan Tufan

Doğan Tufan

DİĞER YAZILARI Hak Verilmez Alınır 10-11-2021 21:54 Ali Batman'ın Unutulmayan Şiiri: Fakir 03-11-2021 14:56 Obertürkheim ,Untertürkheim 28-10-2021 09:24 OZAN NIHAT'IN 71.DOĞUM GÜNÜ 21-10-2021 01:33 Batı Trakya’da Yunan Zulmü Devam Ediyor! 16-10-2021 21:19 41 Yıl Sonra Okulumdayım 08-10-2021 19:56 Türk Federasyon'un efsane genel başkanı 04-10-2021 09:47 Avrupa’da Geleceğimiz Kararmasın 22-09-2021 19:20 ÜLKÜCÜLERİN TARİHCİ HOCASI HAMZA ERAVŞAR 02-09-2021 20:09 AVRUPA'DA VEFALI TEŞKILÂTIMIZ ATİB 29-08-2021 14:54 ANGELA MERKEL GÖREVİ BIRAKIRKEN... 25-08-2021 01:44 SAHİ SEN KİMSİN?  08-07-2021 20:07 Yüksel Akses ağabeyim  sevdiğine kavuştu 28-06-2021 01:03  EZAN SUSMAZ, BAYRAK İNMEZ 13-06-2021 23:58 Gurbet Ozanına vefa 08-06-2021 19:07 MENDERES'IN GENÇLİK KOLU BAŞKANININ HIKAYESI 02-06-2021 01:10 Sürgünün 77.yılında Kırım 21-05-2021 10:37 Ramazan Bayramınız kutlu olsun 15-05-2021 01:27 Almanya’da aşırı ırkcı suçlarda rekor artış 09-05-2021 01:30 Türkiye bizim anavatanımız  02-05-2021 11:31 Münih'den Yozgata geldim 29-04-2021 01:12 İŞÇİLİKDEN İŞ VEREN OLDUM 26-04-2021 03:09 Fransa Devletine bakış (4) 17-04-2021 13:38 Türkiyemizi çok seviyorum 31-03-2021 22:51 Fransa'da bir yıldır Turistim 18-03-2021 17:54 Ozan Yusuf Polatoğlu'nu kaybettik.. 15-03-2021 21:33 "Sıkıntılı zamanımda ümidimi kesmedim." 11-03-2021 02:12 Aile şirketiyiz.Birlik ve  Beraberlikle Büyüyoruz. 09-03-2021 13:05 İşçilikten Patronluğa 02-03-2021 23:11 Geçmiş olsun, Asrımızın Yunus'u 23-02-2021 11:19 FEVZİ AĞBİMİZİ TOPRAĞA VERDİK 07-02-2021 03:39 Cami merkezli kimlik 24-12-2020 15:09 Adımız KIBRIS TÜRK DEVLETİ olsun 11-12-2020 00:29 ATİB siyasi bir teşkilat değil 06-12-2020 19:26 SIRBISTAN TÜRKLERİNDEN FİLİSTİN'E DESDEK  30-11-2020 20:50 BU SALDIRILAR DURACAK MI? 29-11-2020 21:56 AH Vatan 27-11-2020 14:02 AĞABEĞİM DURSUN ÖNKUZU 26-11-2020 19:49 Sağlık çok önemli bir meslek 21-11-2020 16:40 Vatana hasret gitti 16-11-2020 00:11 İki Devletimiz var, Biri Doğduğumuz ve Doyduğumuz 15-11-2020 23:58 Sırbistan’da bir Osmanlı torunu Aliya Şahoviç 14-11-2020 00:36 Atatürkü anlamak 10-11-2020 12:43 Avrupa'ya Göçün 60. Yılına doğru 10-11-2020 12:36 Geçmişini bilmeyen, geleceğinide bilemez 07-11-2020 15:16 "Eşitlik, Özgürlük , Kardeşlik” 04-11-2020 01:45 Avrupa'ya Göçün Yıldönümü 01-11-2020 02:28 ÇOCUKLARĮMIZA DİLİ'MİZİ, DİNİ'MİZİ ÖĞRETMELIYİZ 26-10-2020 23:10 Sırp-Türk kültürü bizi birbirimize bağlayacak 25-10-2020 18:10 Avrupa'da Türkçe geleceğimiz 24-10-2020 00:40 "Rum lider Anastasiadis’in kutlama yazısında yer alan “Kıbrıslı Türk vatandaşlarım” tanımı kabul edilemez." 23-10-2020 00:39 "Bizim nesil bir nevi entegre oldu fakat yeni nesil entegrasyondan ziyade daha çok asimilasyona uğradı." 22-10-2020 00:49 Bugün artık Türkler Avrupa'da işci statüsünden çıkıp işveren ve Akedemisyen oldular ve yerleşik düzene geçtiler 20-10-2020 00:14 "Gençler, ne yaparsanız yapın ama en iyiler arasında en iyisini, en kalitelisini yapmaya bakın." 18-10-2020 18:01 Gençlere önce güven, sonra bir görev veya meşguliyet verilmeli 15-10-2020 20:20 Kendi işinin patronu: ERDAL CENGİZ 13-10-2020 21:00 TURAN'A SEVDALI ŞAİR  12-10-2020 19:04 "Türk dilinin Avrupa Birliği’nde mutlaka resmi dil olarak kabul edilmesi sağlanmaldır." 11-10-2020 01:02 "Türk insanı Orta Asya'dan bu tarafa göçmendir." 08-10-2020 22:28 İNSANIN GÖBEK BAĞININ GÖMÜLÜ OLDUĞU TOPRAKLA BULUŞMASI  HEM HAZ HEM DE HUZUR VERİYOR. 05-10-2020 18:13 3 EKİM AÇIK KAPI GÜNÜ veya CAMİLER HAFTASI 02-10-2020 18:00 "Yozgatlılar olarak Avrupa'ya hatrı sayılır sayıda bir göç vermişiz." 30-09-2020 17:59 AVRUPA'DA GELECEĞİMİZ ÜMİT VERİYOR 27-09-2020 21:23 Nasihat'a değil örnek olmaya 25-09-2020 22:31 "Engelli kardeşlerimizin bir nebze de olsa yaralarını sardık" 24-09-2020 22:21 TÜRK İSE BİR YOLUNU BULUR, ÇARESİZE ÇARE OLUR!  20-09-2020 21:33 “12 EYLÜL”ÜN KIRKINCI YILINDA 17-09-2020 16:57 "Avrupa da, Avrupa türklüğü vadır 17-09-2020 16:50 "Göçmenlerin özelikle Türkler’in uğradığı ayrımcılığa karşı çok mücadele verdim" 15-09-2020 21:45 Avrupa Türklüğü varlığını güçlü bir şekilde koruyor 10-09-2020 00:56 GÜLE GÜLE SALİH HOCA 07-09-2020 10:59 AHDE VEFAYI UNUTMAYALIM 03-09-2020 17:23 Zeki Baran ile Göçün 59. yılını konuştuk 29-08-2020 15:57 Göçmen ve yabancı olarak ömrümüzü tükettik 23-08-2020 18:58 59 YIL DİLE KOLAY 20-08-2020 19:40
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Trabzonspor1436
 • 2Konyaspor1426
 • 3Hatayspor1426
 • 4Fenerbahçe1424
 • 5Alanyaspor1424
 • 6Başakşehir FK1422
 • 7Fatih Karagümrük1422
 • 8Galatasaray1422
 • 9Adana Demirspor1420
 • 10Beşiktaş1420
 • 11Antalyaspor1418
 • 12Gaziantep FK1418
 • 13Altay1417
 • 14Sivasspor1416
 • 15Giresunspor1416
 • 16Kayserispor1416
 • 17Yeni Malatyaspor1413
 • 18Göztepe1411
 • 19Kasımpaşa1410
 • 20Çaykur Rizespor1410
Gazete Manşetleri
E-GAZETE
Kilim Gazetesi Temmuz 2020 Sayısı
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA