SON DAKİKA

Hz. Peygamber ve Gençlik

Bu haber 10 November 2017 - 15:35 'de eklendi ve 290 views kez görüntülendi.
cityhotel

Kıymetli Okurlar!
Hz. Peygamber’in hayatını ve sahabeyi düşündüğümüzde, her nedense hep olgun ve yaşlı insanlar canlanır zihnimizde. Ancak bu tam tersidir ve kırk yaşındayken peygamberlik görevine başlayan Hz. Peygamber’in etrafındaki ilk Müslümanlara baktığımızda, onlardan çoğunun gençler olduğunu görürüz.
Hz. Peygamber İslam’ı tebliğ ederken, toplumun yeniliğe açık, idealist ve enerjik kesimini oluşturan gençlerden büyük ölçüde destek almıştır. Nitekim ilk Müslümanlardan birkaç kişi 50 yaş civarında, birkaç kişi 35 yaşın üzerinde, geri kalan çoğunluk ise 30 yaşın altında bulunuyordu. Aşağıda bu gençlerden bir kısmının isimleri şöyledir:
Mesela genç yaşta İslam’ı kabul edenlerden Hz. Ali 10, Abdullah b. Ömer ve Ubeyde b. el­Cerrah 13, Ukbe b. Amir 14, Cabir b. Abdullah ve Zeyd b. Harise 15, Abdullah b. Mesud, Habbab b. Eret ve Zubeyr b. Avvam 16, Talha b. Ubeydullah, Abdurrahman b. Avf, Erkam b. Ebi’l­Erkam, Sa’d b. Ebi Vakkas ve Esma bint Ebî Bekr 17, Muaz b. Cebel ve Musab b. Umeyr 18, Ebû Musa el­Eşari 19, Cafer b. Ebî Talip 22, Osman b. Huveyris, Osman b. Affan, Ebû Ubeyde, Ebû Hureyre ve Hz. Ömer 25­-31 yaşlarında idiler.
Hz. Peygamber’in yanında bulunan, Onunla birlikte savaşanlar da gençlerdi. Bu yüzden Hz. Peygamber gençlere ayrı bir önem atfetmiştir. Semure b. Cundeb’in naklettiğine göre, Hz. Peygamber ashabına, müşriklerin gençlerini öldürmemeleri talimatını vermişti. Abdullah, babası Ahmed b. Hanbel’e bunun ne anlama geldiğini sorunca O: „Yaşlı neredeyse İslam’a girmez! Genç ise İslam’a yaşlıdan daha yakındır.“ demiştir. Yani bir gün Müslüman olabilir düşüncesiyle mecbur kalınmadıkça öldürmek istenmemektedir.

Kıymetli Dostlar!
Enes b. Malik’in anlattığına göre, Ensar’dan 70 genç vardı, kendilerine „Kurrâ“ denilirdi. Akşamları Medine’nin çeşitli bölgelerine dağılırlar, ders halkaları oluştururlar, oralardaki halka namaz kıldırırlar, sabah olunca da Hz. Peygamber’in mescidine gelirlerdi. Hz. Peygamber (İslam’a davet için) onları Bir­i Maune’ye göndermişti. Ancak onlar tuzağa düşürüldü ve hepsi de şehid oldular. Bunun üzerine Hz. Peygamber tam 15 gün sabah namazlarında kunut duasını okuyup beddua etti. Peygamberimiz‘in gençlerle ilişkilerine baktığımızda O’nun bütün gayret ve hedefinin, inançlı, dindar, ahlaklı ve iffetli bir gençlik oluşturabilmek olduğunu görürüz. Zira Efendimiz, „Allah’ın (arşının) gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı o günde yedi sınıf insanın Allah’ın gölgesinde gölgeleneceği“ haberini vermiştir. Bu hadiste ilk olarak „adaletli yönetici“, ikinci sırada da „Rabbine ibadetle yetişen Genç’i zikretmektedir. Başka rivayetlerde ise; „Allah, gençliğini Allah’a itaatle geçiren genci sever.“; „Allah tövbe eden genci sever“ „Kıyamet günü Âdemoğlu şu beş şeyden sorgulanmadıkça Rabbinin huzurunda (sorgudan) kurtulamayacaktır: Ömrünü nerede tükettiğinden, gençliğini nerede geçirdiğinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, bildiğiyle ne denli amel ettiğinden.“ „Yaşından dolayı bir ihtiyara ikramda bulunan genç için, Allah Teâlâ ona ikram edecek kimseler hazırlar.“ buyurmaktadır. Hz. Peygamber’in gençleri teşvik eden bu sıcak ve samimi ilgisi sayesinde, genç sahabeler, canlarını, mallarını, ailelerini Allah yolunda feda edecek kıvama gelmişlerdi. Müslüman olur olmaz birçoklarının başta ailesi olmak üzere, Mekkelilerden gördükleri baskılar, korkunç işkenceler, açlık ve abluka yılları onları asla yıldırmamıştır. Onlar, Allah Resul’ünden aldıkları inanç ve ahlakın gereği olarak, yalnız Mekke’den ayrılmayı değil, zamanı geldiğinde dünyadan ayrılmayı dahi göze almışlardır. Vatan da böyle kahramanlar sayesinde kurulmuş ve korunmaktadır.
29 Ekiminiz kutlu ve her şey gönlünüzce olsun.

Dr. Bilal DOĞAN

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

facebook
error: Content is protected !!
Kilim Gazetesi

Kostenfrei
Ansehen