Kilim Gazetesi
HV
30 KASIM Çarşamba 11:21
Advert

Yurtdışındaki Emeklilikleri İptal Edilenler İçin, Meclis’e Verilmek Üzere Kanun Teklifi Hazırlandı

Türkiye kökenlilerin yurtdışında geçen sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesine ilişkin “Kanun ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında” kanunda değişiklik yapılmasına yönelik bir kanun teklifi ile ilgili dilekçe SGK Mağdurları Derneği tarafından TBMM Başkanlığı’na verilmek üzere gerekçesi ile birlikte hazırlandı.

Hukuk
Giriş Tarihi : 19-04-2022 16:24   Güncelleme : 20-04-2022 05:48
Yurtdışındaki Emeklilikleri İptal Edilenler İçin, Meclis’e Verilmek Üzere Kanun Teklifi Hazırlandı

Şu an Wiesbaden SGK Mağdurları Derneği’nin grubunun olduğunu, ancak kendisinin başkanlık görevini bıraktıktan sonra bu görevi üstlenin olmadığını belirten Eski Başkan Nurten Çelik, “Yurt dışında yaşayanlara Türkiye’de bir gün dahi SSK girişi olan vatandaşlara borçlanarak emekli olma imkânı tanınmıştı. Bunun üzerine yüzbinlerce Türk ve Türk asıllı vatandaş, Türkiye’de kısa süreli çalışmalar yapıp, 20-30 Bin Euro ödeyerek emekli oldular. SGK bu çalışmaları incelemeden kişileri emekli etti. Bu uygulama 01.08 2019'da bir genelge çıkartılarak kaldırıldı ve borçlanmalar sadece Bağ- Kur üzerinden (daha fazla ödeyerek daha az maaş almak) gerçekleştirilebiliniyordu. Bu kanun değişikleri ile birlikte SGK müfettiş sayılarını artırarak Türkiye’de çalışmaları mercek altına aldı. En ufak şüphe halinde binlerce kişinin yıllar sonra emekliliğini iptal ettiler. Ödenen maaşlar yüksek faizlerle geri istendi. Bazıların primleri Bağ- Kur’a aktarıldı. Şirketin şüpheli (paravan) olduğu iddia edilenlerin primleri ise hazinenin kasasına aktarılıyor. Kişiler hakkında soruşturma açılıyor. İcra takibi başlatılıyor ve çoğu zaman vatandaşa tebligat bile ulaşmıyor. Çok kişi mağdur oldu. Gurbetçiler buradan hakları olduğu halde, Türkiye’den emekli maaşı aldıkları için yardım almadılar ve çalışma yasak olduğu için yan işler de yapmadılar. Dişinden tırnağından artırdıklarını emekliliğe yatırım yaptılar. Şimdi emekli olma yerine dolandırıcı damgası yediler. Birçoğu dar gelirli ve bu borçları ödemeleri de imkansız durumda. Maaşları henüz iptal olmayanlar da endişe içerisinde, ‘Benim de iptal edilir mi?’ diye düşünmekteler. Gurbetçiler birikimlerini ve geleceğini emekliliğe göre planladılar. Şimdi hayal kırıklığı, maddi ve psikolojik yıkım yaşıyorlar, ayrıca Ülke ve yöneticilerine küskünlük içerisindeler. Biz mağdurlar, tüm kurumlara TBMM, CİMER, SGK ve birçok bakanlıklara, birçok Milletvekillerine mağduriyetimizi ilettik ve yardım istedik. Maalesef mevcut iktidar yönetimdekilere sesimizi duyuramadık. Tek tük muhalefetten bize destek sunanlar oldu. Fakat yeterince yetkileri olmadıklarından çözüm bulamadılar. Emeklilik gibi önemli bir mülkiyet hakkı bu kadar kolay iptal edilmemeli. Yarım asırdan fazla ülkesine destek veren gurbetçiler bu şekil mağdur edilmemeli. Yetkilerden bol çözüm talep ediyoruz. Aşağıdaki kanun teklifi binlerce mağdura ve yüzbinlerce emekliye can suyu olabilir. Dilekçe birçok Milletvekillerine gönderildi fakat meclise sunan olmadı. Yetkililerden çözüm yolu bekliyoruz” dedi.

Emeklilikleri iptal edilen mağdurların kurduğu “Emeklilik Mağdurları” derneği dilekçesinde gerekçe şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

 

GENEL GEREKÇE

1978 yılından bu yana çıkarılan borçlanma kanunları ile yurtdışında çalışarak elde edilen birikimlerini Avrupalı Türkler döviz ve Türk Lirası cinsinden ülkemize getirerek hem ülke ekonomisine hem de siyasetine destek verdi. 08.05.2008 TARHİNE KADAR YURTDIŞINDA ÇALIŞTIĞI SİGORTALILIK SÜRESİ ÜLKEMİZDE SSK 'LI ÇALIŞMA OLARAK DEĞERLENDİRİLİP TÜRKİYEYE HİÇ GELMEDEN SSK ÜZERİNDEN BORÇLANMA VE EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN İDİ. Ancak 5510 sayılı kanunla beraber 08.05.2008 tarihi sonrası Avrupalı Türklerin SSK üzerinden borçlanabilmeleri için sigortalı bir işyerinde çalışma zorunluluğu getirildi. Bu arada kanun uygulamasındaki zorluklar dikkate alınarak SGK Kurumu 28 Kasım 2013 gün ve 39 nolu Genelge ile sözleşmeli ülkede sigorta primi ödeniyor olsa dahi ülkemizde aynı anda sigortalı çalışma hususunda da kolaylık da sağlamıştı. Temel esas ülkemize gelip sigortalı olma esasına dayalı idi. 11 Eylül 2014 tarihinde çıkarılan Torba Kanun ile vatandaşlarımıza mavi kartlı olsalar bile SSK (4-1/a) statüsünden borçlana bileceği yine hüküm altına alınmış idi. Bu nedenle yurtdışında çalışan, ikamet eden vatandaşlarımız yurtdışı borçlanma işlemlerinde fayda sağlayacak kısa süreli çalışmalar yaparak geleceklerini planladılar ve bulundukları ülkelerdeki birikimlerini Türkiye’ye taşıdılar. Ancak son zamanlarda Kayıt Dışı İşçiliği önlemek için devlet yıllık programlar dâhilinde planlı denetim ve teftişler yapmaktadır. Denetleme sayısını artıran Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye’deki yurtdışı borçlanma statüsünü belirlemek maksadı ile yapılan kısa süreli çalışmaların her gün işyerine gidip gelmiş mi şeklinde bir uygulama ile “ülkemize duyduğu hissiyattan habersiz” zaman zaman kanaat zaman zaman ise çapraz denetimlerle SSK'lı çalışmaları sahte sigortalılık diye değerlendirerek SSK'lı çalışmaları iptal etmektedir. Bu durum beraberinde aylıkların iptali sonucunu doğurmaktadır. Yapılmış olan yurtdışı borçlanmaları BAG KUR (4-b) statüsüne değerlendirmekte, ayrıca en kötüsü SSK kapsamında aylık bağlanan vatandaşlarımızın aylıkları iptal edilerek yersiz ödeme olarak ödenen aylıkları faizi ile birlikte geri alınmaktadır. Denetim sonucu sahte sigortalılık olarak değerlendirilen fiili çalışmamadan dolayı Avrupalı Türkü çalıştıran işveren ve sigortalılar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu yapılarak kamu zararı yönüyle dava açılmaktadır. Şu an itibarıyla aylıkları iptal edilenlere ilaveler her yıl yapılan denetimlerle katlanarak yenileri eklenmekte ve sorun kar topu gibi büyümektedir. Var olan mağdurların yanı sıra her yıl eklenen yeni mağduriyetleri önlemek için bu madde hazırlanmıştır. Bu sayede devlet ile vatandaş arasındaki güven zedelenmeyecek, Avrupa'da zar zor geçimlerini sağlamaya çalışan ve yaşayan vatandaşlar rahat bir nefes alacaktır.

 

MADDE GEREKÇESİ

Yurtdışı borçlanmasının zorlaştığı, primlerin arttığı, üstüne üstlük alınacak aylıkların yarıya düştüğü mevcut düzenlemede, 01 Ağustos 2019 öncesi müracaat yapanlar 3201 sayılı kanunun mülga maddelerine, 2011/48 nolu Yurt dışı borçlanma ve tahsis işlemleri Genelgesine, 28 Kasım 2013 gün ve 39 nolu Genelge ve 11 Eylül 2014 gün ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı kanununda belirtilen devletimizin kolaylaştırıcı kurallarına göre davranarak Türkiye’de borçlanma ve emeklilik işlemlerini gerçekleştirmiştir. Sahte sigortalılık yani fiili çalışma olmadığı kanaati ile aylığı iptal edilenlerin aylıkları yersiz ödeme olarak 10 yıl geriye gidilip istenmekte. Alınmış olan cüzi emekli aylıkları vatandaşın sebepsiz zenginleşmesine neden olan bir olguda değildir. Anayasa Mahkemesinin mülkiyet hakkı olarak nitelendirdiği emekliliği elinden alınmaktadır. Mülkiyet hakkını ve güven duygusunu zedelememek için bu madde hazırlanmıştır.

 

YURTDIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

 

MADDE 1- Yurtdışı borçlanma işlemlerinde sigortalı olduğu dönemde ülkemizde olduğu yurda giriş çıkış belgelerinde anlaşılanların 01.08.2019 tarihinden önce SGK Kurumuna usulüne sigorta giriş ve çıkış bildirimi ile primleri ödenmiş ise hizmetlerinin geçersizliği ileri sürülemez.

 

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür”.

Nihat SalmanNihat Salman

YORUMLAR