Kilim Gazetesi
HV
03 ARALIK Cumartesi 18:13
Advert

YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZA SAĞLANAN SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI

Recep LEVENT SGK Başmüfettişi receplevent01@gmail

Diğer Habeler
Giriş Tarihi : 13-02-2019 12:13   Güncelleme : 13-02-2019 12:13
YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZA SAĞLANAN SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI

Recep LEVENT SGK Başmüfettişi receplevent01@gmail.com

Birçok vatandaşımız gerek ekonomik gerekse de diğer nedenlerle yurt dışında çalışmakta/bulunmakta, sonrasında ise Türkiye’ye dönmekte ya da yurt dışında bulunmaya devam etmektedir. Bu vatandaşlarımıza, 28 ülke ile imzalanan sosyal güvenlik sözleşmeleri ve iç mevzuatımızda yapılan düzenlemelerle; yurt dışında çalışılan/bulunulan süreler için bulundukları ülkenin mevzuatına göre emeklilik hakkını elde etmelerinin yanı sıra, Türkiye’ye döndüklerinde yurt dışı ve varsa yurt içindeki hizmetlerini birleştirerek kısmi aylık bağlanılması veya yurt içinde çalışma olsun olmasın borçlanma yapılmak suretiyle emeklilik hakkının elde edilmesi veya kısmi aylıklarının tam aylığa çevrilmesi ve bazı ülkeler için kendilerinin ve aile fertlerinin sağlık yardımlarından yararlanması imkânı tanınmıştır. Bu çerçevede; yurtdışında bulunmak veya çalışmaktan dolayı vatandaşlarımıza sağlanan hak ve imkânlar; ülkelerle yapılan ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri ve yurt dışında bulunulan/çalışılan ülkelerle sözleşme bulunup bulunmadığına, yurt dışında çalışma ve bulunma öncesinde veya sonrasında Türkiye’de çalışma olup olmadığına ve de yurt dışı ve Türkiye’deki çalışma statülerine bağlı olarak değişiklik arz etmektedir. Buna göre, yurt dışında bulunan/çalışan vatandaşlarımıza; • Türkiye ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi olan ülkelerde çalışmış olanlar için Türkiye’de sonrasında çalışma olması halinde yurt dışındaki çalışma başlangıcının, Türkiye’deki emeklilik açısından başlangıç sayılması ve çalışmaların birleştirilmesi ve de kısmi aylık bağlanması ve borçlanması halinde de kısmi aylığın tama çıkarılması, • Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi olan veya olmayan ülkelerde çalışmış olanlar veya yurt dışında çalışmayan ev kadınları için Türkiye’de de daha sonra çalışma olması halinde, önceki yurt dışındaki sürelerin borçlanılması halinde, sözleşmede hüküm bulunan ülkeler için bu ülkedeki çalışmanın sigorta başlangıcı sayılması, diğer sözleşmeli veya ikili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkeler için de borçlanma süresinin Türkiye’deki çalışma başlangıcından geriye götürülerek yurt dışındaki çalışma başlangıcının tespit edilmesi ve bu başlangıca göre emeklilik şartlarının belirlenerek tam aylık bağlanması, • Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi olan veya olmayan ülkelerde çalışmış olanlar veya çalışmayan ev kadınları için öncesinde ve sonrasında Türkiye’de çalışma olmaması halinde, yurt dışındaki sürelerin borçlanılması halinde, borçlanma süresinin, borçlanma miktarının tamamının ödendiği tarihten geriye götürülerek yurt dışında ilk sigortalılık başlangıcının tespit edilmesi, bu başlangıca göre emeklilik şartlarının belirlenmesi, • Ülkemizin sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan bazı ülkelerde çalışanlar ile yurt dışı ve Türkiye’de bulunan aile bireyleri için sağlık ve diğer (ödenek ve gelir gibi) yardımlarından yapılması, Şeklinde hak ve imkânlar sağlanmıştır.
AdminAdmin

YORUMLAR