Kilim Gazetesi
HV
03 ARALIK Cumartesi 18:42
Advert

YURT DIŞI BORÇLANMASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

3201 sayılı Yasa, yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın sosyal güvenliklerini sağlayan önemli yasal düzenlemelerin başında yer almaktadır

Köşe Yazıları
Giriş Tarihi : 10-07-2018 12:46   Güncelleme : 10-07-2018 12:46
YURT DIŞI BORÇLANMASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
3201 sayılı Yasa, yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın sosyal güvenliklerini sağlayan önemli yasal düzenlemelerin başında yer almaktadır. Yasaya göre, yurt dışında sigortalı veya ev kadını olarak geçen süreler, borçlanma yoluyla emeklilikte değerlendirilmektedir. Genel bir çerçeve çizmek bakımından bu yazının konusunu, 3201 sayılı Yasanın bilinmesi gereken temel niteliklerine ayırdım. Bunlar, aşağıdaki gibi on maddede toplanabilir: 1- Borçlanma hakkından, 18 yaşından büyük Türk vatandaşları ve doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile bunların hak sahipleri yararlanabilirler. 2- Yurt dışında geçen çalışma ve çalışmaya eş değer süreler ve bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreler borçlanma kapsamındadır. 3- Borçlanma, yurt dışında bulunan gurbetçilerin isteğine bağlı olduğundan bir zorunluluk yoktur. 4- Borçlanma yapmak için yazılı istekte bulunmak ve ilgili borçlanılmak istenilen yurt dışı sürelerini belgelendirmek şarttır. Ayrıca kesin dönüş şartı aranmadığından, yurt dışında iken de borçlanma başvurusu yapılabilir. 5- Yasadan yararlanmak isteyenler borçlanma kapsamındaki sürelerin tamamını veya diledikleri kadarını borçlanabilirler. 6- Borçlanılacak her gün için müracaat tarihindeki prime esas günlük kazancın alt ve üst sınırları arasında başvuru sahibince seçilen miktarın % 32’si üzerinden prim alınır. 7- Borcun tamamının, tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmemesi halinde, borçlanma geçersiz sayılır. Bir kısmının ödenmesi halinde ise ödenen miktara karşılık gelen süre geçerli sayılır. 8- Zamanında ödenmediği için geçersiz sayılan süreler, yeni bir başvuru dilekçesi ile başvuru tarihi itibariyle geçerli olan prime esas kazanç sınırları üzerinden yeniden borçlanılabilir. 9- Aylık bağlanmamış olmak kaydıyla borçlanma başvurusundan her zaman vaz geçilebilir. Bu durumda borçlanma bedeli, ilgililere iade edilir. 10- Borçlanma süreleri, varsa yurt içi hizmetleri ile birleştirilerek, yoksa bağımsız olarak ilgilinin aylığa hak kazanma şartlarının belirlenmesinde değerlendirilir. Borçlanılan yıllara mal edilen prime esas kazançlar da, aylık hesabında dikkate alınır. Bundan sonraki yazılarımda, yukarıdaki temel konular alt başlıkları ile ele alınacaktır. Ağustos ayında yeni bir yazıda buluşmak üzere, şimdilik hoşça kalın. Ataman YILMAZ Sosyal Güvenlik Müşaviri bilgi@atamanyilmaz.com.tr
AdminAdmin

YORUMLAR