Yaşam
Giriş Tarihi : 07-06-2021 11:57   Güncelleme : 07-06-2021 11:57

Yarının doğasını bugünden korumalıyız!

5-11 Haziran Dünya Çevreyi koruma haftası

Yarının doğasını bugünden korumalıyız!

Her canlı yaşamını devam ettirebilmek için toprak, hava ve suya ihtiyaç duyar. Bunlar olmadan yaşam olmaz. Ne yazık ki sanayileşme ve kentlerdeki nüfus yoğunlukları, çevre kirliliğinin artmasına neden olmuştur. Bütün ülkelerin ortak sorunu haline gelen çevre kirliliği, günümüzde insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Bu kirlenmeler sonucunda canlı türleri tükeniyor, ormanlar azalıyor, denizler ve akarsular kirleniyor. Bu saydıklarımızın büyük birçoğunun geriye dönüşü yoktur.

İnsan bilerek önemsemeyerek veya farkında olmadan çevreyi tehlikeye atıyor

Hava, su, toprak ve insan bu ortamın vazgeçilmez unsurlarıdır. Dağlar, ovalar, çayırlar, ormanlar, denizler, göller, ırmaklar ve benzerleri ise doğal çevreyi oluştururlar.

İnsanoğlu kimi zaman bilerek fakat önemsemeyerek, kimi zaman da farkında olmadan çevreyi oluşturan diğer unsurları kirleterek dünyanın ve dünya üzerindeki canlı yaşamının geleceğini tehlikeye atmaktadır. 

Bizden sonraki nesillere güzel bir doğa bırakmak: Lafta kalmasın.

Çevre kirliliği konusunda toplumun en küçük birimi olan aileden, eğitimcilere, yerel yönetimlerden vatandaşlara kadar toplumun her kesiminden ve her yaştan insana çok büyük sorumluluklar ve görevler düşmektedir. Doğal Çevrenin korunması amacı ile 1972 yılında İsveç`in Stockholm kentinde Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında 5 Haziran gününün Dünya Çevre Günü olması kararlaştırıldı.

Çevre bilincine sahip olmak, temel insan haklarının eşitlik ve adalet ilkelerini içine alan çağdaş insan davranışlarının çerçevesini oluşturmaktadır. Çağdaş insanın çevre bilinci, kendi içinde duyduğu bireysel sorumluluk duygusunu etrafındaki insanların da duyması için çaba göstermeyi de gerektirmektedir. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Unutmayalım ki; sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre ile olur. Doğası kirlenmiş ülkeler, insanlarına sağlıklı yaşam koşulları oluşturamaz. Sağlıklı yaşam koşullarına sahip olamayan insan da yaşamı boyunca mutsuz ve verimsiz olur. Bizden sonraki nesillere güzel bir doğa bırakmak istiyorsak yarının doğasını bugünden korumaya başlamalıyız.