Siyaset
Giriş Tarihi : 19-05-2021 11:21   Güncelleme : 19-05-2021 11:56

‘Muvaffak ol!’

19 Mayıs Atatürkü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı. Mı? Bayram olarak anılan tarih 19 Mayıs 1919 Kurtuluş savaşının temel taşıdır. Günümüzün tarihçileri 19 Mayıs araştırmalarında Bayram duygusunun ötesinde bir sayfa açıyorlar.

‘Muvaffak ol!’
Tarihçi Murat Bardakçı Mustafa Kemal Paşa’nın Sultan Vahdettin Han’la yakınen tanışıp, birbirine son derece güvendiklerini kaydediyor. Ancak bu sevgi ve samimiyeti özenle gizleyip, her ikisi “danışıklı bir döğüş” tavrı sergilemekte olduğunu belirtiyor. Bu nedenle İngilizler ve işgal güçleri, Mustafa Kemal’i kendilerine yakın gördüklerini, O’nun Sultan Vahdettin tarafından Samsun’a (Anadolu’ya) gönderilmesine bu yüzden karşı gelinmemiş ve şüphe çekmediğini bildiriyor. Atatürk bu sayede milli mücadeleyi daha rahat örgütlemiş, hatta İngilizlerin stratejik ve teknik yardımlarını bile alıp kullanabilmiş. Hatta Ankara Hükümetini resmen ilk tanıyan ülke, İngiltere’dir. Mustafa Kemal’in bu Milli gayesini sezdiklerinde ise; iş işten çoktan geçmiştir. Sultan Vahdettin hain değil. Bilakis Anadolu direnişinin gizli mimarı olduğunu kaydeden diğer tarihçi ise Ahmet Şimşirgil. “Anadolu Direnişi”nin fikir babası da, finansörü Sultan Vahdettin’dir. Nitekim Vahdettin, bir yandan işgal kuvvetlerini oyalarken, bir yandan da kendine yakın hissettiği komutanlarla Anadolu’da direnişin nasıl örgütleneceğinin müzakeresi sonunda Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçip “milli irade”yi örgütlemesine karar vermiş, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkaran vapuru hazırlatan, başlangıç olarak 25 bin altın vererek tüm masrafları kendi mal varlığından karşılayan, Vahdettin’dir. Sonraları bu rakamın 400 bin altına yükseldiğini Mustafa Kemal Paşa Nutuk’ta beyan eder. Tarihçi Murat Bardakçı araştırmalarında Atatürk ve Vadettin Han’ın arasında geçen bir görüşmeyi bildiriyor. Mustafa Kemal Paşa hatıralarına kaydettiği bir görüşmede şöyle diyor: Atatürk:“Vahdettin, hiç unutmayacağım şu sözlerle konuşmaya başladı: Paşa, paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa, devleti kurtarabilirsin!’’ dedi. Merak buyurmayın efendimiz, dedim. Nokta-i nazar-ı şâhânenizi (görüşünüzü, düşüncenizi) anladım. İrâde-i seniyeniz (emriniz) olursa hemen hareket edeceğim ve bana emir buyurduklarınızı bir an unutmayacağım. ‘Muvaffak ol!’ hitâb-ı şahânesine mazhar olduktan sonra, huzurundan çıktım.” Sultan Vahdettin tarafından Anadolu’da “işgale karşı direniş”i örgütlemesi için görevlendirilen Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıktığı 19 Mayıs günü, “Kurtuluş Savaşı’nın başladığı gün” sayıldığı için “bayram” olarak kutlanıyor. I Kaynak: Habertürk Tarihçi Murat Bardakçı I Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil I Editör: Hatice Badem