Kilim Gazetesi
HV
10 HAZİRAN Cumartesi 03:27
Advert
onwin yeni giriş canlı bahis siteleri bahis siteleri

Kurtlar Sofrası

Cihan Saygın

Köşe Yazıları
Giriş Tarihi : 01-04-2023 10:36
Kurtlar Sofrası

“Kurtlar Sofrası” Atilla İlhan’ın 1963’te yayınlanan bir romanının adıdır. 20. yüzyıldan itibaren “kurtlar sofrasına düşmek” deyimi kullanılmaktadır. Ebru Gündeş ve Ali Kınık “Kurtlar Sofrası” isminde şarkılar yayınlamıştır. Ayrıca kurt ile ilgili birçok özlü söz ve deyim vardır. 

Liderliğin Simgesi ve Güç Sembolü

Kurt, ekolojik sistemin “sağlık polisi” olarak görülür. Genç, yaşlı, güçsüz, savunmasız ve hasta olan hayvanları avlar. Beslenmede oportünisttir, insanların yaşam alanlarında avlanmak daha kolayına gelir. Kurt sürü hayvanıdır; sürü başları bir çiftten oluşur ve sürü üyeleri genelde kendi aile fertlerinden oluşur. Yabancı bir kurdu yanlarında çok kısa süreliğine barındırırlar.

Kurt, dünya literatüründe birçok efsane, şiir ve romanlarda sembol olarak kullanılmıştır. Kurt çevik, hareketli, güçlü ve dayanıklı bir hayvandır. Bu sebeple kurt, Türk milletinin bir kudret sembolü olmuştur. Türk mitolojisinde türeyiş ve varlık sembolü olarak kutsaldır. Motif olarak sosyal hayatın ve dini yaşamın bir kültürü haline gelmiştir. Türklerin tarihinde hayat, savaş ve liderlik simgesi olarak yerini almıştır.

Türklerin türeyiş efsanelerinde dişi kurt onların atasıdır (Kurt Ana – Kurt Ata). Bir başka destanda ışık içinden çıkıp yol gösterendir. Şaman inancında kurt totem hayvanıdır, ruh rehberidir. Kağanlık (hakanlık) alameti olarak kurt başlı bir tuğ dikilirdi.

“Kurtuluş”, “kurtulmak” kelimelerinin kökeninde “kurt” vardır. Tehlikeli veya kötü bir durumdan, sıkıntı veren, istenilmeyen bir durum veya hoşlanılmayan bir kimseden, bir yerden uzaklaşmak, ayrılmak anlamına gelir. Bağını koparıp kaçmak, bağımsızlık kazanma anlamına gelir.

Bu yüzden Türk halkı, Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya Türk (kurt) ulusuna bağımsızlığını (kurtuluş) kazandıran bir lider olarak “Atatürk” unvanını vermiştir. Osmanlı İmparatorluğun son yıllarında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında ‘Bozkurt’ Türklerin tamgası olarak birçok yerde kullanılmıştır; kâğıt para, mektup pulu, logolarda vs.…

Liderler Sofrası - Kurtlar Sofrası

Lider, vizyon sahibi, motive, inançlı, kararlı, yönetmeyi bilen, tutkulu, fedakâr ve bir işin uzmanı olan kişidir. Liderler ya da Kurtlar sofrası, işinin ehli ve azılı kimselerin bulunduğu ortam için kullanılan ifadedir.

“Kurt Kanunu" ne demektir?

“Kurtlukta düşeni yemek kanundur." sözü bir rivayete göre söylenir. Sözde kurtlar sosyal yaşamında avlanamadıkları zaman aç kaldıklarında, hepsi toplanarak bir daire oluşturarak içlerinden en zayıf olanı öldürerek yerlermiş. İşte en zayıf olanın yenildiği sofraya ‘’kurtlar sofrası’’ derler. Kurtlar sofrası deyimi, zayıfın güçlüler tarafından yok edildiği, hayatın her alanında kullanılmaktadır. Örneğin; „Memleket bir kurtlar sofrasına döndü mü, isyan haktır.” (Atilla İlhan)

Gerçekte ise kurtlar asla birbirlerini yemezler. Kurtlar aç kaldıklarında bitkiden beslenebildiği gibi, en fazla köpek avlarlar. Bu yüzden bir Özbek Atasözü şunu der; ‘Kurt kurdu korur.’

Liderler topluluğunda bir lider nefsine, yani egosuna, öfkesine, hırsına yenilirse ortam ‘kurtlar sofrasına’ dönüşür. ‘Kardeşlik hukuku-Dava arkadaşlığı’ unutulduğunda ‘Kurt Kanunu Etiği’ rafa kaldırılmış olur ve o zaman ‘bozulma-yozlaşma-çürüme’ başlar. Düne kadar "yoldaş-yol-arkadaşı-kardeş-davadaş" olduğu kişileri saf dışı bırakır, elimine eder. Buna "Kurt Kanunu" denir.

“Kurtlar sofrasına düşmek” deyimine göre merhametsiz insanların arasına düşmek ve onlar tarafından eziyete uğramak anlamına gelir.

 

Bu yüzden Hz. Mevlâna nefsi bir kurda benzetir. Nefsine yenilen zulme başvurur:

"Akıl bir kuzu, nefis bir kurt, İman ise çobandır!

İman kuvvetli olmazsa nefis aklı yer!"

Hz. Mevlâna

 

Sözlerimi Peygamberimiz Hz. Muhammed’in sözleri ile bitirmek isterim:

‘İnsanlar öyle bir zamanla karşılaşır ki;

Herkes kurtlaşır ve kurt olmayanları ötekiler yer!’

Bu demektir ki; herkes kendi kurtuluşunun lideridir.

 

Cihan Saygın

Bilimsel Öğretmen

www.cihansaygin.com

Nihat SalmanNihat Salman

YORUMLAR