Kilim Gazetesi
HV
26 HAZİRAN Pazar 07:51
Advert

KUBI’den Göçmenlere Daha Fazla Mesleki Eğitim Yoluyla Integrasyon Desteği

Hessen Eyaleti Meslek Ağı’nın bir yan projesi olarak başlatılan „Mesleki Eğitimle Uyum Sorunlarını Çözme„ sloganı ile yola çıkan IQ –‘Integration durch Qualifizierung’ projesi KUBI- Kültür ve Eğitim Derneği`nin katkılarıyla9 Mayıs akşamı Wiesbaden Roncalli-Haus'da yeni dönem açılış programını tanıttı.

Eğitim
Giriş Tarihi : 06-06-2022 00:58
KUBI’den Göçmenlere Daha Fazla Mesleki Eğitim Yoluyla Integrasyon Desteği

Ufuk Evla Bostan- WIESBADEN

KUBİ -Kültür ve Eğitim Derneği tarafından birkaç yıldır sürdürülen ve işgücünü güçlendirmek ve ‘çeşitlilikle başarıyı sağlama’ sloganıyla göçmenleri Alman endüstrisine ve çalışma hayatına katma hedefiyle hayata geçirilen ‘Göçmen girişimciler ve çeşitlilik’ (MÜV) başlıklı projenin yeni dönem açılış programı Wiesbaden’de gerçekleştirildi. 

Ana hedefi, katma değer üreterek iş hayatına girmek isteyen göçmen girişimcileri ya da mesleki bir takım vasıflar edinerek iş ve meslek sahibi olmak isteyen göçmen kökenlileri sosyal, kültürel ve ekonomik olarak desteklemek, mesleki olarak tıkandıkları yerde ihtiyaçları olan bilgi ve yetkinlik desteği sağlamak amaçlı düşünülmüş olan programa eski ve yeni girişimciler katıldı. Proje yöneticileri ve koordinatörlerinin de hazır bulunduğu program da KUBİ Kültür ve Eğitim Derneği Genel Müdürü Sayın Arif Arslaner kısa bir açılış konuşması yaptı.

Projenin Hessen Eyaleti Sorumlusu ve Kültürlerarası Yetkinlik gelişim Programı Koordinatörü Sayın Stefanie Bachmann’ın ve Mainz Şehri İSM- Sosyal Araştırmalar Merkezi`nden IQ -Göçmen Ekonomisi Programı yöneticisi Nadine Forster Projenin bileşenleri olan ve finansal olarak destek sunan kurum ve kuruluşlardan kısaca bahsetti. 

Anja Kallabis von Salzen ve Dr. Ghodsi Hejazı ise katılımcıları ve mentörlerini tek tek sahneye alarak eğitimini aldıkları alanın kısa bir tanıtımını yaptı. Katılımcılar ve onlara süreç boyunca motivasyon ve danışmanlık desteği veren mentörleri ise, geçen süre zarfında öğrendikleri ve edindikleri bilgi ve yetkinlikleri kısaca paylaştılar.

Katılımcılar, özellikle programın sosyalleşmelerine ve kendilerine olan güvenlerine muazzam ölçüde katkıda bulunduğundan bahsetti, Vergi Beyannamesi hazırlamaktan, muhasebeye, bilgi paylaşım yasası güvenliğine, atölye çalışmalarından, mali bilgilendirme seminerlerine, organizasyondan teşviklendirme seminerlerine kadar geniş bir mesleki alanda program hazırladıklarından bahseden program koordinatörleri ise federal düzeyde kültürel çeşitliliğin uyum sürecine olan katkılarının ve desteğinin gözle görülür biçimde olduğunu anlattı.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı, Eğitim ve Araştırma Bakanlığı ve Alman İş Bulma Kurumu tarafından finanse edilen Program KUBİ-Kültür ve Eğitim Derneği tarafından birkaç yıldır fiziki olarak organize ediliyor.

Bilindiği üzere Almanya, son yıllarda göçmenleri iş piyasasına katmak adına mesleki eğitim programlarının çeşitliliğini ve sayısını artırdı, buna sebep olarak ise; ülkeye giriş yapan göçmenlerdeki sayıca artış, mesleki olarak desteklenen göçmenlerin ekonomiye ve sosyal hayata olan somut, gözle görülür, istatistiki olarak belirgin olumlu katkıları ve yine aynı şekilde meslek sahibi, çalışan göçmenlerde görülen suç oranının düşüklüğü gösteriliyor.

Nihat SalmanNihat Salman

YORUMLAR