Kültür-Sanat
Giriş Tarihi : 15-07-2020 17:53   Güncelleme : 15-07-2020 17:53

“Gönül Yazıları” Arapça’ya kazandırıldı

Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar Hocaefendi’nin „Gönül Yazıları“ eseri Arapça’ya çevrildi

“Gönül Yazıları” Arapça’ya kazandırıldı

İFİS&İZ Enstitüsü kurucu başkanı Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar Hocaefendi’nin 2017 yılında İFİS&İZ Publication’dan Türkçe olarak yayınlanan „Gönül Yazıları“ eseri; Arap dünyasının en önemli ve en tanınmış yayınevlerinden olan Dârü’s-Selâm ve İFİS&İZ Publication’ın ortak çalışması sonucu yayınlanarak Arapça‘ya kazandırıldı.

Avrupa’nın hali hazırda kapsamlı ve nitelikli 75 bin eseriyle en büyük islam kütüphanesini barındıran İFİS&İZ Enstitüsü; yayınevi olan İFİS&İZ Publication‘ın; yayınlamış olduğu nitelikli eserlerle ilim ve irfan dünyasına değerli katkılar sunarak öncülük etmesi, Türkçe ve Almanca yayınlarına Arapça‘yı da eklemesi, doğu ve batı dünyasındaki ilmî birikimin tanıtılıp paylaşılması noktasında büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar Hocaefendi tarafından kaleme alınan „Gönül Yazıları“ - Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîfler Işığında Tasavvuf ve Güzel Ahlâk- adlı ilmi eser; Ezher Üniversitesi Yabancı Diller ve Tercüme Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Hânî Sükrî Abdülgafûr tarafından Arapça’ya çevrilerek, akademi dünyasının bilimsel İslami yayınlar alanında en önde gelen Dârü’s-Selâm yayınevi işbirliğiyle Arap dünyasının istifadesine sunulmuş oldu.

KİTAP HAKKINDA:

Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar Hocaefendi’nin yıllardır yoğun olarak devam ettirdiği bilimsel araştırmaları ve titiz çalışmalarının bir ürünü olan „Gönül Yazıları“ - Kur’ân-ı Kerîm ve Hadîs-i Şerîfler Işığında Tasavvuf ve Güzel Ahlâk- adlı eseri; İslâm’ın temel kaynakları olan Kur’ân-ı Kerîm ve hadîs-i şerîfler (tefsirler-şerhler) ışığında, içeriklere göre yer yer İslâm bilimlerinin diğer alanlarına (akâid-kelam, tasavvuf, fıkıh vs.) ilişkin temel klasik ve modern kaynaklardan da istifade edilerek okuyucuya geniş bir literatürden bakma imkanı sunmaktadır.

„Gönül Yazıları“, genel itibariyle ilim-irfân, ihlâs-ihsân ve hikmetin öncelendiği, yüzeysellikten ve sathilikten uzak, derûnîliğin ve güzel ahlâkın esas olduğu, gösteriş ve hurâfelere kapalı, istikâmete dayalı, ümmet şuurunu zedelemeyen ve özüne uygun bir tasavvuf anlayışını ortaya koymaktadır. Bu minval üzere günümüzde kimi tasavvufî anlayış ve yapılanmalarda müşahede edilen sorunlara, suistimallere, sapmalara ve aksaklıklara değinen Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar Hocaefendi, tasavvuf ve tarîkat şalı altında siyâsî ve ticârî kurumlar hâline gelen yapılanmaların özden ve tasavvufun olmazsa olmazlarından nasıl da uzaklaştıklarını ifade ederek satır aralarında bu savrulma ve özden uzaklaşmadan kurtulmanın çözüm yollarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmaktadır.

YENİ KİTAP:

Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar (Mütercim: Dr. Hânî Şükrî Abdülgafûr) التصوف والأخلاق الحميدة في ضوء القرآن والسنة et-Tasavvuf ve’l-ahlâku’l-hamîde fî dav’i’l-Kur’ân ve’s-Sünne Dil: Arapça Mannheim: IFIS&IZ Publications, 2020 ISBN: 978-3-95888-004-7

Geniş bilgi için: www.ifiz-iz.com | publications@ifis-iz.com