Kilim Gazetesi
HV
23 MAYIS Pazartesi 14:35
Advert

Bölmeden Bölüştürmeden Türkçe için El Ele

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Türk Veli Dernekleri Federasyonu FÖTEV NRW, Dortmund Türk Veliler Derneği DOTEV, KRV Türk Öğretmenler Derneği NRW TÖD ve KRV Türkiyeli Öğretmenler Birliği NRW TÖB’ün çağrısıyla Dortmund Eğitim Merkezinde yapılan “Anadilimiz Türkçe İçin" çalıştayında ortak bir bildiri yayımladılar. Bildiride, Türkçe dersine katılımın artırılması hedefleniyor.

Eğitim
Giriş Tarihi : 25-03-2022 14:15   Güncelleme : 25-03-2022 14:15
Bölmeden Bölüştürmeden Türkçe için El Ele

 

1999 yılında FÖTEV NRW’nin (Kuzey Ren Vestfalya Türk Veli Dernekleri Federasyonu) kurucu ve onursal Genel Başkanı, Kuzey Ren Vestfalya liyakat nişanı sahibi Kadir Dağlar

1999 yılında FÖTEV NRW’nin (Kuzey Ren Vestfalya Türk Veli Dernekleri Federasyonu) kurucu ve onursal Genel Başkanı, Kuzey Ren Vestfalya liyakat nişanı sahibi Kadir Dağlar, NRW Türkçe Çalışma Grubu adına yaptığı açıklamasında, “KRV Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTEV NRW), Dortmund Türk Veli Derneği (DOTEV), NRW Türk Öğretmenler Derneği (NRW TÖD), NRW Türkiyeli Öğretmenler Birliği (NRW TÖB)‘ün 20.03.2022 tarihindeki açıklamalarını NRW Türkçe Çalışma Grubu olarak olumlu buluyor ve destekliyoruz. Açıklamanın içeriği ve vurgusu büyük ölçüde 13.02.2021 tarihinde geniş bir katılımla Duisburg Türkçe çalıştayında tartışılan ve 13.03.2022 tarihinde Dortmund Türkçe çalıştayında beyan edilen sonuç bilgirgesiyle uyuşmaktadır. Bu süreçten sonra Kuzey Ren Vestfalya Çalışma Grubu Türkçe ve Eğitim konularında etkin sivil toplum kuruluşlarını ve Alman muhatapları ortak çalışmalara davet edecektir. Çalışma biçimi olarak Türkçe ve Eğitim hususunda sonuç odaklı olmayı hedefliyoruz. Hedefimiz toplumumuzun bütün kesimlerinin hassasiyetlerini dikkate alan bir söylem ve yapılanmanın gelişmesidir. En kısa zamanda bu yapılanmayı sağlayacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Kurumların yetki alanları ve çalışma prensipleri, yetki alanlarına dair tavsiye niteliğinde ilke kararları

Türkçe dersi sadece örgün eğitim sistemi içinde verilmeli ve paydaşlar sadece okullarda verilen Türkçe dersine katılımın artırılması için çalışmalı.

Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde sorumlu oldukları alanların dışına çıkarak alan ihlali yapmamalı.

Türkçe ile ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri (kamuya mal olmuş kişilikler) sosyal medya ve benzer mecralarda, özellikle gündelik siyaset ile ilgili paylaşımlar yapmamalı, böylece eğitim alanında toplumun geneline hitap eden derneklerin günlük siyasetin dışında kalmaları ve toplumun bütünü tarafından kabullenmeleri sağlanmalı.

Ataşe atamalarıyla ilgili yapılan düzenlemelerle ataşelik kadrolarına mahallinden atama olanağı memnuniyetle karşılanmaktadır. Son dönemde yapılan atamalar örneğinde olduğu üzere Almanya’nın diline, kültürüne ve eğitim sistemine hakim kişilerin bu kadrolara atanması talep edilmektedir.

Çalışmaların sürdürülebilirliğine dair tavsiye kararları

Bu tür toplantı ve çalıştayların sürekli ve düzenli yapılması, çalıştaylarda ortak karar alınması ve bu tavsiye niteliğindeki kararlar tüm paydaşlar tarafından kabullenilmeli- uygulanmalı. Tüm paydaşlar (veli dernekleri, öğretmen dernekleri, eğitim ve din hizmetleri ataşelikleri) ve basın eşgüdümlü çalışmalı.

Kurumlar arasında Türkçe derslerinin konumuna zarar verecek rekabetin (kırıcı rekabetin) oluşturulmaması ve Türk sivil toplum kuruluşları arasındaki dağınıklık önlenmeli. Bu yönde asgari birliktelik sürekli olarak sağlanmalı.

Türkçe derslerinin konumunu güçlendirmeye yönelik olarak diğer dil gruplarının örgütlü kuruluşlarıyla birlikte çalışılmalı.

Türkçe derslerine katılım sayılarının arttırılması için Eğitim ataşelikleri daha fazla öğrenci velisini süreçle ilgili bilgilendirmek için tüm imkanlarını kullanmalı. Bu anlamda özellikle DİTİB başta olmak üzere cami dernekleri ve Alevi dernekleri Türkçe derslerine kayıtlar konusunda olabildiğince mobilize edilmeli. Aynı şekilde diğer sivil toplum kuruluşları da sürece dahil edilmelidir.

Türkçe dersleri esaslı verilerin kamuoyunda paylaşımı

Özellikle Türkçe dersleri ile ilgili veriler paylaşılırken resmi makamların (Kuzey Ren-Vestfalya Eğitim Bakanlığı, Bölge Valilikleri, Eğitim Müdürlükleri, Ataşelikler) verdiği veriler esas alınmalı.

Veli örgütlenmesi, Veli örgütlenmesine dair tavsiye niteliğinde öneriler

Veliler tek çatı altında örgütlenip birlikte hareket etmeliler. Bu doğrultuda toplumunun bütün kesimine hitap eden bir iletişim politikası izlenmelidir.

Velilerin okul aile birleşimlerinde aktif rol üstlenmeleri sağlanmalıdır.

Veliler, öğretmenlerle ve il egitim müdürlükleriyle iletişim halinde olmalıdırlar.

Veliler, okullarında Türkçe dersleri yoksa Türkçe derslerini talep etmelidirler.

Veliler ve öğretmenler, alanında uzman kişilerden eğitim ve dernekleşme konusunda danışmanlık hizmeti almalıdırlar. Bu konuda bir danışma hattının oluşması sağlanmalıdır.

Türkçe dersleri için STK’lar arası koordinasyonu sağlayan ve danışmanlık hizmeti sunan bir kurum kurulmalıdır.

Türkçe ve Türkçe dersleri, Türkçenin konumunu güçlendirmeye dair tavsiye kararları

Türkçe daha prestijli bir dil haline getirilmelidir. Bu yönde Türkçe ile ilgili etkinlikler düzenlenmelidir.

Türkçe Derslerinin konumunu güçlendirmeye dair tavsiye kararları

Türkçe dersinin cazibesi arttırılmalıdır.

Türkçe derslerinin öğleden önce saatlere alınması sağlanmalıdır.

Türkçe (anadil / HSU) ders notlarının müfredat çerçevesinde sınıf geçmeye haiz dersler olmasına dair yasal düzenlemenin yapılması sağlanmalıdır.

Ders kayıt tarihleri farklı kanallardan (medya ile de) duyurulmalıdır.

İki dilli okulların / Anaokulların kurulması ve desteklenmesi

İki dilli anaokullar / okullar açılmalı ve var olanlar desteklenmelidir.

IV. Çalıştay sürecinin devamı

‘Türkçe dersleri ve Eğitim’ konularında paydaşlar arası uyumlu çalışmayı sağlayacak çalışma grubu 13.03.2022 tarihinde seçilmiştir.

Sonuç bildirgesi çerçevesinde çalışacak olan grupta şu isimler yer almaktadır: Kadir Dağlar, Celal Aydemir, Merve Kaya Kurban, Belma Bektaş Kılıç, Emine Kır, Gizem Uyanık ve Ayhan Yıldırım.

Nihat SalmanNihat Salman

YORUMLAR