Yaşam
Giriş Tarihi : 15-03-2021 19:13   Güncelleme : 15-03-2021 19:53

2020 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanı

2020 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanı

 Bir Takvim Yılı içerisinde Mal ve Hakların Kiraya verilmesi ile elde edilen gelirleri Gelir Vergisi Kanunu gayrimenkul sermaye iradı olarak tanımlamaktadır. Hangi mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerin vergiye tabi olduğu kanunda açıklamıştır. Bunların en yaygın olanı taşınmaz mallardan (bina, daire, dükkan, arsa) elde edilenlerdir. Kira gelirlerinin beyanı ve vergilendirilmesi şöyledir;

Gelir Ne zaman elde edilmiş sayılır?

Kira Gelirlerinin vergilemesinde kural olarak tahsilat esası geçerlidir. Tahsil edilmeyen kira tutarı beyannameye dahil edilmez. Peşin tahsil edilen kiralar ise tahsil edildiği yıl değil, ilgili olduğu yılda beyan edilir. Buna göre, Mart ayı sonuna kadar verilecek olan 2020 yılı Gelir Vergisi Beyannamesine dahil edilecek kira gelirleri, 2020 ve önceki yıllara ilişkin olarak 2020 yılında tahsil edilen kira gelirlerinden oluşur. 2020 yılında tahsil edilen, 2021 ve sonrası yıllara ilişkin kira bedelleri 2020 yılı beyannamesine dahil edilmez. Kiraların ay başında tahsil edilmesinin en birinci Sebebi de budur. Kira peşin ödenir.

Kiranın Yabancı Para Birimi olarak (Euro, Dolar) alınmasında Gelir Tutarı Nasıl Hesaplanır?

Kira Geliri, Kiranın tahsil edildiği tarihteki Merkez Bankası Döviz Alış Kuru baz alınarak hesaplanır. Kira bedelinin para dışındaki bir değerle tahsili durumda ise tahsil edilen kira emsal bedelle değerlenecek tutarı bulunur. Örneğin; Yan daire yada dükkanın o anki kira bedeli gibi.

Kira Gelirlerini Beyan etmek zorunda olanlar

2020 takvim yılında beyana tabi geliri sadece gayrimenkul Sermaye iradından ibaret olan Gerçek Kişilerden;

Konut Kira Geliri 6.600 liralık istina tutarını aşanlar

İşyeri Kira Geliri brüt tutarı 49.000 lira olan beyanname verme sınırını aşanlar

Stopaja ve İstisna uygulamasına konu olmayan kira gelirleri toplamı 2.600 liralık beyanname verme sınırını aşanlar.

2020 yılı Kira Gelirleri için beyanname vereceklerdir. Türk Vergi Sistemimizde Aile Reisi Beyanı yoktur. Beyana tabi Kira geliri bulunan aile bireylerinin her birinin geliri için ayrı beyanname verilmesi gerekir. Bir Konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, her bir ortak için istisna ayrı ayrı uygulanır. Bir kişinin birden fazla konuttan kira elde etmesi halinde istisna, her bir konut için ayrı ayrı değil, kira gelirleri toplamından bir defa uygulanır.

Kira gelirlerinden indirilecek giderler Kira gelirinde gider uygulaması iki ayrı yöntemle yapılır

Götürü Gider Yöntemi

Gerçek Gider Yöntemi

Götürü gider uygulamasında, yıl içerisinde bina yada taşınmaz için yapılan giderlere bakılmaksızın kira gelirlerinin % 15’ i hesaplanır ve yıllık matrahtan düşülür. Götürü usulde gider uygulamasında ise Kiraya verilen taşınmazla ilgili G.V.K’ nun 74-maddesinde sayılan giderler indirim konusu yapılır. Örneğin; bina kısmi yenileme, boya-badana, çatı veya kapı-çerçeve yenileme gibi.

Kira gelirinin beyan zamanı ve kira gelirlerinin Mart ayının sonuna kadar ilgili vergi dairesine bir beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Beyan edilecek geliri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan oluşanlar, Huzur Beyan Sistemi olarak adlandırılan sistemi kullanarak gelirlerini beyan edebilirler. Bu sistemde, Gelir İdaresi Başkanlığı vergiye tabi gelirleri çeşitli kaynaklardan topladığı verileri tespit ederek, mükellefin beyannamesini hazırlayıp İnternet ortamında bilgisine sunmaktadır. Mükellef bu verilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra beyannamesini onaylayabilir. Bu sisteme Gelir İdaresi Başkanlığının internetsitesinden ulaşılabilmektedir. Beyanname verildikten sonra hesaplanan verginin iki taksitte (Mart-Temmuz) ödenmesi gerekir.

Gelir Beyan edilmez veya eksik beyan edilirse ne olur? Beyan edilmesi gerekmesine rağmen, kira gelirlerinin beyan edilmemesi yada eksik beyan edilmesinin de doğuracağı önemli sonuçlar vardır. Şöyle ki;

Konut Kira gelirleri için uygulanan ve tutarı 6.600 lira olan istisna hakkı kaybedilir

Beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen gelir tutarı üzerinden gelir vergisi tarih edilir ve verginin bir katı tutarından Vergi Ziyaı cezası kesilir.

Zamanında ödenmeyen vergi tutarı üzerinden aylık % 1,60 oranında gecikme faizi ödenir.

Beyanname verilmemesi nedeniyle iki kat 1. derece usulsüzlük cezası kesilir.

Tüm Bu Konular için 0151 635 21 635 nolu Telefonumdan Bana ulaşabilirsiniz.

Ali TORLAK Mali Müşavir Sülmerstraße 55 74072 Heilbronn